+36 30 779 1866 E-mail: info@biotalentum.hu

Ongoing national projects

2023-1.2.1-ERA_NET-2023-00001

A projekt a Kulturális és Innovációs Minisztérium Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs
Alapból nyújtott támogatásával, a 2023-1.2.1-ERA-NET pályázati program finanszírozásában
valósult meg.

A kedvezményezett neve: BioTalentum Tudásfejlesztő Kft.

Felhívás: Pályázat az ERA-NET COFUND, EJP COFUND és egyéb multilaterális programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására (2023-1.2.1-ERA-NET)

A projekt azonosítószáma: 2023-1.2.1-ERA_NET-2023-00001

A projekt címe: A környezetgazdagítás és testmozgás hatása mögött álló nemi, életkori és sejtspecifikus epigenetikai mechanizmusok vizsgálata az Alzheimer- és Huntington-kór nem-gyógyszeres kezelésében a lehetséges nem invazív biomarkerek meghatározására (EPI-3E)

A BioTalentum Tudásfejlesztő Kft. részére, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból megítélt támogatási összeg: 116 734 400 Ft

A BioTalentum Tudásfejlesztő Kft. által elszámolható összköltség: 117 734 400 Ft

A projekt futamideje: 2023.04.11. – 2026.04.10.

A projekt weboldala: kidolgozás alatt

A projekt szakmai összefoglalója:

Az aerobik-típusú testmozgás vagy a kognitív tréning, valamint a kettő kombinációja (környezetgazdagítás) fokozhatja a szinaptikus plaszticitást, javíthatja a memóriafunkciókat és enyhítheti a betegség tüneteit az életkorral összefüggő neurodegeneratív betegségek, például az Alzheimer- és a Huntington-kór állatmodelljeiben. Hasonló megfigyeléseket tettek egészséges és neurodegeneratív betegségben szenvedő emberekben is. Mivel epigenetikai szabályozómechanizmusok közvetítik a környezeti hatásokat a génexpressziós változások irányába, feltételezzük, hogy kulcsfontosságú szerepet töltenek be a környezetgazdagításon alapuló terápiák jótékony hatásaiban is. Az Alzheimer- és a Huntington-kórhoz kapcsolódó epigenetikai változásokat mind egér, mind pedig emberi agyban széles körben tanulmányozták, viszont a környezetgazdagítás és a testmozgás jótékony hatásaiban betöltött szerepük nagyrészt feltáratlan maradt. A projekt célja ezen mechanizmusok megismerése, valamint olyan biomarkerek azonosítása, amelyek kimutathatóak nem invazív módon nyert mintákból (vérvétel), továbbá releváns információval szolgálnak a nem farmakológiai beavatkozások jótékony hatásairól, mint például a környezetgazdagítás vagy a testmozgás.

A pályázathoz kapcsolódóan sajtóközlemény jelent meg, mely ITT olvasható.

2019-2.1.7-ERA-NET-2022-00031

A projekt részben az ERA-NET COFUND és EJP COFUND programok közös nemzetközi pályázati felhívás keretében elnyert hazai forrásból, részben az Európai Unió támogatásával valósul meg.

A kedvezményezett neve: BioTalentum Tudásfejlesztő Kft.

Felhívás: Pályázat az ERA-NET COFUND és EJP COFUND programok közös nemzetközi pályázati felhívásban sikeresen szereplő magyar szervezetek számára (2019-2.1.7-ERA-NET)

A projekt azonosítószáma: 2019-2.1.7-ERA-NET-2022-00031

A projekt címe: Idegfejlődési ciliopátiák: multimodális megközelítés a molekuláris mechanizmusoktól a betegségre jellemző génváltozatok értelmezéséig és a kezelési stratégiákig (NDCil)

A BioTalentum Tudásfejlesztő Kft. részére, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból megítélt támogatási összeg: 53 356 275 Ft

A BioTalentum Tudásfejlesztő Kft. által elszámolható összköltség: 67 076 460 Ft.

A projekt futamideje: 2022-2025.

A projekt weboldala: kidolgozás alatt

A projekt szakmai összefoglalója:

Az idegrendszeri fejlődési zavarok a genetikailag öröklődő ciliopátiák közös jellemzői, amelyet a primer csillók rendellenességei okozzák. A szőrszerű nyúlványok megtalálhatóak a legtöbb sejttípuson, köztük az idegsejteken és a gliasejteken is. A csillók antennaként működnek, amelyek lehetővé teszik a sejtek összehangolt viselkedését, hogy teljesen működőképes egységet alkossanak. Nagyon keveset tudunk arról, hogy pontosan hogyan vesznek részt az idegrendszer komplex működésének kialakításában és fenntartásában, illetve kevéssé ismert, hogy a ciliopátiás betegeknél előforduló mutációk hogyan befolyásolják a ciliák működését. Ezáltal terápiás stratégiák sincsenek a ciliopátiák kezelésére. A projekt fókuszában a Joubert-szindróma (JS) mint jellemző ciliopátia áll, ahol a kisagy és az agytörzs strukturális fejlődési rendellenessége miatt alakul ki agyi diszfunkció. A project céljai a következők: i) a JS hogyan befolyásolja az agyi szerveződés különböző szintjeit; ii) a JS-betegeknél talált mutációk hogyan befolyásolják a csillók génexpresszióját és a sejt-sejt kommunikációt; és iii) a JS tüneteit enyhítő új gyógyszerek azonosítása. A célkitűzéseket a JS-t modellező sejt- és állatmodellekkel – köztük indukált pluripotens őssejtek, egér őssejtek, zebrahal és a gerinctelen C. elegans -, valamint a legmodernebb technikák, például a célzott génszerkesztés, a magasszintű képalkotás, proteomika és az automatizált gyógyszerhatóanyag szelekció segítségével érjük el. A projekt integrált platformot biztosít, hogy a JS, és a JS-betegeknél felfedezett mutációk hogyan hatnak az idegsejtekre, illetve azok működésére. A kutatás során vizsgálunk számos hatóanyagot, hogy potenciális vegyületeket azonosítsunk a JS gyógyítására. A projekt eredményei közvetlen hasznosulnak a betegek diagnózisában, prognózisra, tanácsadására és terápiájára. A kutatásban felállított vizsgálati rendszer a JS mellett más idegfejlődési rendellenességek szélesebb csoportjára is alkalmazható lesz.

A pályázathoz kapcsolódóan sajtóközlemény jelent meg, mely ITT olvasható

2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV-2021-00016

A kedvezményezett neve: BioTalentum Tudásfejlesztő Kft.

Felhívás: Gyorsítósáv (2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV)

A projekt azonosítószáma: 2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV-2021-00016

A projekt címe: Humán őssejt alapú in vitro toxikológiai platform

A BioTalentum Tudásfejlesztő Kft. részére, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból megítélt támogatási összeg: 123 531 600 Ft.  

A támogatás mértéke: 82%

A projekt futamideje: 2021.05.01. – 2024.04.30.

A projekt szakmai összefoglalója:

Fejlett világunkban nap mint nap számos vegyi anyaggal (gyógyszerek, élelmiszer adalékok, kozmetikumok, festékek és bevonatok, háztartási és mezőgazdaságban használatos vegyszerek) érintkezünk. Ezen anyagok többségét forgalomba hozataluk előtt állatokon tesztelik, az eredmények azonban csak korlátozottan feleltethetőek meg az ezen anyagoknak emberekre, különösen a fejlődő magzatokra gyakorolt hatásai tekintetében. Mivel az állatkísérletek költségesek és használatuk etikai kérdéseket is felvet, így az Európai Unió már betiltotta a kozmetikai célú állatokon végzett teszteket. Emellett az USA is célul tűzte ki, hogy belátható időn belül a kémiai anyagokat egyáltalán ne teszteljék állatokon. Mindezek alapján sürgető igényként merül fel olyan új alternatív sejtes “in vitro” és “in silico” tesztrendszerek kifejlesztése, melyek akár egyidejűleg több száz vegyületet képesek rövid idő alatt, elfogadható költséggel és megbízhatóan vizsgálni.A támogatott időszakban a célunk egy olyan humán indukált pluripotens őssejt (hiPSC) alapú “in vitro” tesztrendszer fejlesztése, mellyel a különböző kémiai anyagoknak az emberi magzat agy- és szívfejlődésére gyakorolt hatása válik vizsgálhatóvá. A BioTalentum Kft. korábbi Európai Uniós projektjeiben már sikerrel vett részt hasonló kétdimenziós (2D) hiPSC-alapú neurális toxicitás vizsgáló rendszer fejlesztésében, melynek jelentős újdonság tartalmú tovább fejlesztése és piaci bevezetésre alkalmassá tétele a jelen pályázat célja.Tervezett szolgáltatási rendszerünk alkalmas lesz új vegyszerek, környezeti anyagok/szennyeződések és gyógyszerhatóanyag jelöltek megbízható toxikológiai vizsgálatára, mely potenciális vevőink számára új, eddig még kiaknázatlan piacokon való térnyerést tesz lehetővé, a társadalom számára pedig biztonságosabb termékeket és környezetet biztosít, ezáltal javítja az általános egészségi állapotot.

A 2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV pályázatban a BioTalentum Kft. legfőbb szakmai célja, az Európai Unió egyik fontos célkitűzésének megfelelően a toxikológiai célú állatkísérleteket kiváltó új alternatív tesztrendszerek létrehozása.

A pályázathoz kapcsolódóan sajtóközlemény jelent meg, mely ITT olvasható.

2019-2.1.4-KKV-2020-00014

A kedvezményezett neve: BioTalentum Tudásfejlesztő Kft.

Felhívás: Horizont 2020 KKV Fejlesztési eszköz rásegítő pályázat (2019-2.1.4-KKV)

A projekt azonosítószáma: 2019-2.1.4-KKV-2020-00014

A projekt címe: Humán őssejt alapú in vitro toxikológiai platform

A BioTalentum Tudásfejlesztő Kft. részére, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból megítélt támogatási összeg: 3 995 550 Ft.

A támogatás mértéke: 100%

A projekt futamideje: 2021.01.01. – 2021.12.31.

A projekt szakmai összefoglalója:

Fejlett világunkban számos vegyi anyaggal (gyógyszerek, élelmiszer adalékok, kozmetikumok, mezőgazdaságban használatos vegyszerek) érintkezünk nap mint nap. Ezen anyagok többségét forgalomba hozataluk előtt tesztelik állatokon, de az eredmények csak korlátozottan feleltethetőek meg az emberekre, különösen a fejlődő magzatokra gyakorolt hatásoknak. Mivel az állatkísérletek költségesek és használatuk etikai kérdéseket vet fel, így az Európai Unió már betiltotta a kozmetikai célú állat teszteket, valamint az USA is célul tűzte ki, hogy belátható időn belül a kémiai anyagokat egyáltalán ne teszteljék állatokon. Mindezek alapján sürgető igényként merül fel olyan új alternatív sejtes “in vitro” és “in silico” teszt rendszerek kifejlesztése, mely akár több száz vegyületet képesek egyszerre vizsgálni rövid idő alatt, elfogadható áron és megbízhatóan. A támogatott időszakban a célunk egy olyan új, humán indukált pluripotens őssejt (hiPSC) alapú “in vitro” teszt rendszer fejlesztése, mellyel a különböző kémiai anyagok hatásavizsgálható a fejlődő emberi magzat központi idegrendszerére és szívére. A BioTalentum Kft. korábbi Európai Úniós projektjeiben már sikerrel vett részt hasonló 2D hiPSC-alapú neurális toxicitás vizsgáló rendszer fejlesztésében, melynek jelentős tovább fejlesztése és piaci bevezetésre alkalmassá tétele a jelen pályázat célja. Tervezett szolgáltatási rendszerünk alkalmas lesz új vegyszerek, környezeti anyagok/szennyeződések és gyógyszer jelöltek megbízható toxikológiai vizsgálatára, mely potenciális vevőink számára új, eddig még kiaknázatlan piacokon való térnyerést tesz lehetővé, a társadalom számára pedig biztonságosabb termékeket és környezetet biztosít, az általános egészségi állapotot javítja.

A H2020 KKV rásegítő pályázatban a BioTalentum Kft. legfőbb szakmai célja, az Európai Unió egyik fontos célkitűzésének megfelelően a toxikológiai célú állatkísérleteket kiváltó új alternatív tesztrendszerek létrehozása, illetve az ehhez kapcsolódó üzleti terv elkészítése az EIC Accelerátor pályázat benyújtásának részeként.

A pályázathoz kapcsolódóan sajtóközlemény jelent meg, mely ITT olvasható.

2019-2.1.7-ERA-NET-2020-00007

A projekt részben az ERA-NET COFUND és EJP COFUND programok közös nemzetközi pályázati felhívás keretében elnyert hazai forrásból, részben az Európai Unió támogatásával valósul meg.

A kedvezményezett neve: BioTalentum Tudásfejlesztő Kft.

Felhívás: Az ERA-NET COFUND és EJP COFUND programok közös nemzetközi pályázati felhívása (2019-2.1.7- ERA-NET)

A projekt azonosítószáma: 2019-2.1.7-ERA-NET-2020-00007

A projekt címe: A légszennyezéstől az agyszennyezésig – új biomarkerek, amelyek feltárják a kapcsolatot a légszennyezés és az Alzheimer-kór között (ADAIR)

A BioTalentum Tudásfejlesztő Kft. részére, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból megítélt támogatási összeg: 97 798 453 Ft.

A BioTalentum Tudásfejlesztő Kft. által elszámolható összköltség: 123 239 998 Ft.

A projekt futamideje: 2020.01.01. – 2023.12.31.

 

A projekt weboldala:  https://adair-jpnd.eu/

A projekt szakmai összefoglalója:

Az Alzheimer-kór (AD) molekuláris patomechanizmusa nem pontosan ismert, a kezelések jelenleg nem megfelelőek. Kevés figyelmet fordítanak a környezeti tényezők szerepére, amelyek az epidemiológiai vizsgálatok adatai alapján az AD kialakulását befolyásolhatják. Egyre több epidemiológiai és állatkísérletes bizonyíték azt mutatja, hogy a légszennyező anyagoknak való kitettség károsítja az agyat. Emellett, az erősen szennyezett területeken élőknél a szennyezés súlyosbítja a kognitív diszfunkciót és az AD megjelenését. Sok kérdés azonban továbbra is megválaszolatlan, mivel a légszennyező anyagok hatásaira vonatkozó információk igen szűkösek. Fontos megjegyezni, hogy jelenleg nem léteznek a légszennyezés és az AD-kockázatának becslésére szolgáló biomarkerek, ami akadályozza a káros légszennyezés hatásának kitett egyének azonosítását és stratifikálását. A neurobiológia, az epidemiológia, a klinikai tudományok, a környezettudomány és az adattudomány területén a szakértelem és a legkorszerűbb módszerek és eszközök egyedülálló kombinációjára támaszkodva az ADAIR konzorcium kivételes helyzetben van, hogy elsőként döntő fontosságú mechanisztikus betekintést nyerjen a légszennyező anyagok emberi agyra gyakorolt hatását illetően, biomarkereket azonosítson a légszennyezés és az AD kockázat előrejelzésére. A projekt azt az új, ambiciózus hipotézist vizsgálja, amely szerint az egyén szennyezőanyag-expozíciós környezete megváltoztatja a sejtmechanizmusokat és funkciókat, ami mérhető biomarkerek kifejeződését eredményezi. Az ADAIR az egészséggel kapcsolatos, nagy kiterjedésű, nagy egészségügyi, környezeti, gazdasági, tudományos, társadalmi és politikai hatással járó jelentős társadalmi kihívásokkal foglalkozik.

A végső cél az, hogy stratégiákat dolgozzanak ki az AD kockázatának kitett emberek korai azonosítására, és új célokat találjanak a megelőző stratégiákra vonatkozóan, amelyek képesek csökkenteni az egészségügyi ellátást és a társadalmi-gazdasági terheket.

A pályázathoz kapcsolódóan sajtóközlemény jelent meg, mely ITT olvasható.

A projekt zárása kapcsán sajtóközlemény jelent meg, mely ITT olvasható

2018-2.1.14-TÉT-CN-2018-00011

A kedvezményezett neve: BioTalentum Tudásfejlesztő Kft.

Felhívás: Magyar-kínai kétoldalú TéT-együttműködési pályázat (2018-2.1.14-TÉT-CN)

A projekt azonosítószáma: 2018-2.1.14-TÉT-CN-2018-00011

A projekt címe: Új őssejt-alapú, a fejlődő magzati agyra gyakorolt mikotoxin hatást kimutató rendszerek fejlesztése

A BioTalentum Tudásfejlesztő Kft. részére, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból megítélt támogatási összeg: 4 505 800 Ft.

A támogatás mértéke: 100%

A projekt futamideje: 2019.03.02. – 2023.03.01

A projekt szakmai összefoglalója: Az egészséges élethez való elemi jog érvényesítésének egyik fontos eleme az élelmiszerbiztonság. A magvakon, tárolt élelmiszereken (kukorica, búza, kávé, fűszerek, fermentált termékek) elszaporodó gombák által termelt mikotoxinok közvetlenül, vagy takarmányként felhasználva állati hús és tejtermékek fogyasztásán keresztül súlyos egészségkárosodást okozhatnak, Kínában a magas szennyezettség is felelős az emésztőszervi- és májrák esetek gyakori előfordulásáért. Az állattenyésztésben szintén jelentős gazdasági veszteségeket okoznak a mikotoxinok. A mikotoxinok jelenlétének kimutatása jelenleg fiziko-kémiai, nagy érzékenységű módszerekkel történik. Ezek hatékonyak, de kémiailag instabil, vagy új, még nem ismert hatású toxinok és mikotoxin keverékek esetében a komplex biológiai hatás mérésére nem alkalmasak. Az EU etikai és gazdasági okok miatt határozottan támogatja az állatkísérlet-helyettesítő alternatívákat. A jelen projekt a humán toxicitás vizsgálatok laboratóriumi állatkísérleteinek alternatív módszerekkel történő kiváltására irányul, biotechnológiai eszközökkel előállított emberi sejtkultúra alapú módszerek alkalmazásával, egy anyai placenta és magzati fejlődő központi idegrendszer kombinált modell létrehozásával.

Konkrét célunk, hogy kifejlesszünk és alkalmazzunk egy humán pluripotens őssejt alapú neurotoxikológiai vizsgálati rendszert, amely hatékonyan képes jelezni az egyes gombatoxinok és keverékeik humán neurotoxicitását. Vizsgálatunk tárgyát olyan gombatoxinok képezik, melyek a projektben résztvevő kínai partnerek placenta modell vizsgálataiban kimutathatóan átjutnak az anyai méhlepény gáton, így potenciálisan károsíthatják a fejlődő magzati idegrendszert. A projekt végső célja, hogy hozzájáruljon a jobb élelmiszerbiztonság létrejöttéhez, a következő generációk egészségmegőrzéséhez, mely jelentős társadalmi és gazdasági hozzáadott értéket jelent, és a projekt támogatás gyors gazdasági megtérüléséhez vezet.

A pályázathoz kapcsolódóan sajtóközlemény jelent meg, mely ITT olvasható.

Closed national projects

2020-1.1.3-IPARJOG-2022-00289

A kedvezményezett neve: BioTalentum Tudásfejlesztő Kft.

Felhívás: Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekben (2020-1.1.3-IPARJOG)

A projekt azonosítószáma: 2020-1.1.3-IPARJOG-2022-00289

A projekt címe: Új, stabil riportert kifejező, humán indukált pluripotens őssejt vonal

A BioTalentum Tudásfejlesztő Kft. részére, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból megítélt támogatási összeg: 600 000 Ft

A BioTalentum Tudásfejlesztő Kft. által elszámolható összköltség: 600 000 Ft

A projekt futamideje: 2022.05.11-2022.06.30.

A projekt szakmai összefoglalója: A BioTalentum Kft. 2005-ben alapított vállalkozói kutatóhely. A cég fő tevékenységi köre az őssejttenyésztést, génmanipulált sejtes és állatmodellek előállítását magába foglaló biotechnológiai kutatás-fejlesztés, illetve ezek eredményeinek piaci hasznosítása – orvos biológiai kutatások, valamint gyógyszer tesztelés céljára használható új modellek kutatása és létrehozása, valamint tudományos / technológiai szolgáltatások nyújtása akadémiai és gyógyszergyári kutatócsoportok számára. A BioTalentum Kft. partnerként szerepel számos Európai Uniós FP6-os, FP7-es, valamint az új keretprogram H2020-as projektekben, szakmai koordinátorként a tudományos szakmai munka mellett megalkotja a koncepciót, összeállítja a konzorciumot, magas színvonalú szakmai anyagot készít a konzorciumi tagok segítségével és megfelelő formában benyújtja azt. Jelen projektben a cég szellemi alkotásainak hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelme és azok hasznosulásának előmozdítása érdekében a BioTalentum Kft. iparjogvédelmi pályázatát valósítja meg szakmai koordinátorként a 2020-1.1.3-IPARJOG felhívás keretében.

A projekt célja „Új, stabil riportert kifejező, humán indukált pluripotens őssejt vonal” tárgykörű szolgálati találmányhoz kapcsolódóan szabadalomi beadvány előkészítése és benyújtása volt.

2021-1.2.3-EU_KP-2021-00001

A kedvezményezett neve: BioTalentum Tudásfejlesztő Kft.

Felhívás: Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése (2021-1.2.3-EU_KP)

A projekt azonosítószáma: 2021-1.2.3-EU_KP-2021-00001

A projekt címe: Utólagos támogatás kérése a FetoBrain pályázatra való felkészüléshez

A BioTalentum Tudásfejlesztő Kft. részére, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból megítélt támogatási összeg: 2 000 000 Ft

A BioTalentum Tudásfejlesztő Kft. által elszámolható összköltség: 2 000 000 Ft

A projekt futamideje: 2021.01.10-2021.05.25.

A projekt szakmai összefoglalója: Az EU-KP pályázat a FetoBrain pályázatra való felkészülés utólagos finanszírozását biztosítja. A FetoBrain célja egy olyan, radikálisan új technológia kidolgozása, mely alkalmas az idegsejtek növekedésének és érésének aktív manipulálására magnetoelektromos nanotranszduktorokkal egy 3D őssejtből származó „miniagyban”. A projekt révén paradigmaváltás valósul meg, amikor egyetlen központi idegrendszeri (CNS) modell helyett egy ún. multi-organ-on-a-chip (mOoC) alkalmazható, melyen a szervezet komplexitásában vizsgálható pl.: a káros környezeti tényezők hatása a fejlődő magzati agyra, komplexen vizsgálva a korai magzati agy fejlődését a placenta – vér-agy gát (BBB) – központi idegrendszer tengelyen keresztül. A FetoBrain célja egy új modell kidolgozása az idegrendszeri fejlődési rendellenességek (ASD, skizofrénia) kialakulásában szerepet játszó káros hatások megértésére. A teszt rendszerben az adott betegségben szenvedő egyénből humán indukált pluripotens őssejteket (hiPSC) fogunk előállítani, melyekből neuron és glia sejteket fogunk differenciáltatni 3D „miniagy” formában, magnetoelektromos nanotranszduktorokkal stimulálva. A magnetoelektromos nanotranszduktorok alkalmazása a sejtek differenciáltatását felgyorsíthatja, valamint irányíthatóvá válhat az idegsejtek közötti kapcsolatok elrendeződése, mely jelentős előrelépést jelentene a jelenleg hozzáférhető rendszerekhez képest.

GINOP-2.2.1-15-2016-00009

A projekt címe: Reagens és szolgáltatás csomag kialakítása gyógyszerek abszorpciójának – disztribúciójának – metabolizmusának – eliminációjának (ADME) vizsgálatához

A projekt azonosító száma: GINOP-2.2.1-15-2016-00009

A (fő)kedvezményezett neve: SOLVO Biotechnológiai ZRT.

Konzorciumi partnerek:

Szegedi Tudományegyetem
Szegedi Biológiai Kutatóközpont
BioTalentum Tudásfejlesztő Kft.
Biospirál-2006. Fejlesztő és Tanácsadó Kft.

A szerződött támogatás összege: 560 723 629 Ft

A támogatás mértéke: 78.94%

A BioTalentum Tudásfejlesztő Kft. támogatás intenzitása: 75%

A projekt megvalósítás időszaka: 2016.05.02. – 2021.05.01.

A projekt tartalmának bemutatása: A pályázat a gyógyszerek transzportjának és metabolizmusának vizsgálatára olyan reagens és szolgáltatás portfóliót fejleszt, amely azonfelül, hogy hiánypótló a piacon, i) segíti a gyógyszerkutató – fejlesztő cégek és a gyógyszerhatóságok munkáját valamint ii) a gyógyszertranszport jelentőségének megértését. A konzorciumvezető a multidiszciplináris feladatot akadémiai, egyetemi intézetek, kis- és mikrovállalkozások hozzájárulásával igyekszik megvalósítani.